Odmena za právne služby

Podľa využitých služieb

Cena za právne služby, prácu advokáta, jeho asistentov a ďalšie úkony sa vždy odvíja od rozsahu a náročnosti týchto služieb. Orientačný prehľad jednotlivých úkonov právnej služby:

Osobná konzultácia bez vypracovania podania 100,-EUR

Online konzultácia bez vypracovania podania v sume 80,-EUR

Účasť na pojednávaní od 200,-EUR

Vypracovanie podania na súd, alebo iný orgán verejnej moci od 250,-EUR

Podanie odvolania bez predchádzajúceho zastupovania od 350,-EUR

Vyčíslená vopred a transparentne

Výšku odmeny sa od nás dozviete vopred a transparentne. Ak sa chcete dozvedieť koľko by stáli právne služby vo Vašom prípade kontaktujte nás.