Trestné právo

zastupovanie obvinených od počiatočných úkonov trestného konania až do skončenia veci pred súdom

zastupovanie poškodených pri uplatnení ich nároku v rámci trestného konania

spracovanie, podanie trestného oznámenia, vrátane účasti na jednotlivých úkonoch konania

osvedčenie v skúšobnej dobe, žiadosť o podmienečné prepustenie