Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov /tzv. BSM/ a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vysporiadanie BSM:

Naša kancelária Vám pomôže so zrušením a vysporiadaním bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (BSM) nasledovne:

  • pripravíme a vypracujeme „Dohodu o vysporiadaní BSM ,   
  • zastúpime Vás v konaní pred súdom pri zrušení aj vysporiadaní BSM 
  • pomôžeme Vám vysporiadať spoločný nájom bytu manželmi.  

Konanie o majetkovom vysporiadaní “ prebehne až po rozvodovom konaní a na základe dohody, ak nedôjde k dohode, tak súdom, alebo uplynutím 3 - ročnej zákonnej lehoty.

Čo je BSM:

  • Skratka  označuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov,
  • BSM znamená to, že majetok, ktorý nadobudol počas manželstva, je  spoločný , okrem vecí, ktoré ste získali darom, dedičstvo, veci osobnej povahy a veci, ktoré slúžili na výkon povolania.
  • BSM pri rozvode sa delí  obvykle na jednu polovicu , delí sa aj o hypotéku a ďalšie spoločné dlhy.
  • Partneri sa môžu dohodnúť na  zúžení  alebo  rozšírení  BSM, teda že napr. auto alebo chalupa je len jednoho z nich,
  • Po  rozvode plynie trojročná lehota na uzavretie dohody o vyporiadaní BSM, 
  • Ak sa manželia nevedia dohodnúť, v tejto lehote musí byť predložený návrh   na súd  na vyporiadanie BSM,
  • Ak sa v trojročnej lehote nedohodnú a ani sa neobrátia na súd, nastane  fikcia vyrovnania - každý z partnerov získava jednu polovicu majetku, uvedené sa týka aj dlhov