Advokátska kancelária v Bratislave

Právne služby na najvyššej úrovni

Mgr. Štefan Krnáč, advokát

  • Zapísaný v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou
  • Konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR
  • Rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, vrátane rozhodovania spotrebiteľských sporov

Viac tu ...